Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber Casa Seniorilor Chirpar

  HOTARAREA NR.10/2017-privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Chirpar pentru perioada 2017-2022 (4,4 MiB, 40 hits)

  Aprobare ROF a serviciului social de zi "Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber-Casa Seniorilor" (1,1 MiB, 280 hits)

  ROI la compartimentul ,,Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor,, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (880,8 KiB, 256 hits)

  Codului de etica si conduita al angajatilor precum si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale al ,,Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor" (514,3 KiB, 251 hits)

  Ghidului beneficiarului la compartimentul ,,Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor,, din aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (505,8 KiB, 258 hits)

  Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber Casa Seniorilor-Chirpar (461,4 KiB, 257 hits)

  Model cerere inscriere (18,5 KiB, 237 hits)