Vard


Vărd
, mai demult Vordu (în dialectul săsesc Wierd, Viert, în germană Werd, Werdt, în maghiară Vérd) este un sat în partea de est a judeţului Sibiu, în Podişul Hârtibaciului. Aparţine de comuna Chirpăr.

Vărd în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773

Obiectiv memorial

Monumentul Eroilor Români din Primul şi Al Doilea Război Mondial. Troiţa este amplasată în vecinătatea Şcolii Vechi din satul Vărd şi a fost ridicată în 1983, pentru cinstirea memoriei eroilor români căzuţi în cele Două Războaie Mondiale. Monumentul este realizat din beton mozaicat şi marmură, prin contribuţia locuitorilor satului. Împrejmuirea este făcută cu un gard din lemn. Pe faţada monumentului sunt înscrise numele a 10 eroi români jertfiţi între anii 1914-1918, precum şi numele a 18 eroi români jertfiţi între anii 1941-1944.