Comisii

COMISII CONSILIU LOCAL  2016-2020

 

A. Comisia pentru activitati economico – financiare, buget-finante administrarea domeniului public si privat, gospodarire comunala, protectia mediului, amenajarea teritoriului si urbanism, programe de dezvoltare locala

1. Scutea Nicolae                 P.S.D.   – presedinte

2. Morariu Florin                   P.S.D.   – secretar

3. Constandin Ioan               P.S.D.    – membru

4. Rusu Vasile                      A.L.D.E. – membru

5. Milasan Simion Sorin       P.N.L.   – membru

 

B. Comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si  protectie sociala,activitati social culturale, sportive si agrement, administratie publica locala

1. Aldea Gabriel Ioan     P.N.L. – presedinte

2. Stanulet Simion          P.S.D.   – secretar

3.  Foloba Ioan                P.N.L   – membru

 

C. Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, agricultura, turism, servicii si comert

1.  Popsor  Simion          P.S.D.  – presedinte

2.  Radu  Calin – Ioan     P.N.L. – secretar

3. Tinciu Gheorghe        P.S.D – membru