Hotarari 2016

                                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.01.2016

  HOTARAREA NR. 1/2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,4 KiB, 297 hits)

  HOTARAREA NR. 2/2016 - privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015 (83,0 KiB, 269 hits)

 

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 02.02.2016

  HOTARAREA NR. 3/2016 - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2016 (261,1 KiB, 297 hits)

  HOTARAREA NR. 4/2016 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor (76,0 KiB, 281 hits)

  HOTARAREA NR. 5/2016 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (82,2 KiB, 256 hits)

  HOTARAREA NR. 6/2016 - privind aprobarea pretului de pornire a licitatiilor in vederea valorificarii masei lemnoase pe picior pentru partizile valorificate in anul 2016 si administrate de O.S. Agnita (129,8 KiB, 302 hits)

  HOTARAREA NR. 7/2016 - privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (229,3 KiB, 268 hits)

  HOTARAREA NR. 8/2016 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi "Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor" (713,6 KiB, 315 hits)

  HOTARAREA NR. 9/2016 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2015 (82,5 KiB, 284 hits)

  HOTARAREA NR. 10/2016 - privind aprobarea bugetului pe anul 2016 (77,9 KiB, 318 hits)

  HOTARAREA NR. 11/2016 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al Comunei Chirpar (80,3 KiB, 269 hits)

  HOTARAREA NR. 12/2016 - privind aprobarea ,,Regulamentului de instituire si administrare a taxei special de salubritate in Judetul Sibiu" (93,9 KiB, 267 hits)

 

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 25.02.2016

  HOTARAREA NR. 13/2016 - privind aprobarea unor credite de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Chirpar (116,3 KiB, 274 hits)

  HOTARAREA NR. 14/2016 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (77,2 KiB, 295 hits)

  HOTARAREA NR. 15/2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul I 2016 (179,8 KiB, 380 hits)

  HOTARAREA NR. 16/2016 - privind modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate (104,6 KiB, 302 hits)

  HOTARAREA NR. 17/2016 - pentru modificarea anexei la HCL 73/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, capitolul VIII -taxe speciale, punctul 9 (92,8 KiB, 323 hits)

 

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.03.2016

  HOTARAREA NR. 18/2016 - privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Dispensarul uman Chirpar (1,6 MiB, 211 hits)

  HOTARAREA NR. 19/2016 - privind administrarea si exploatarea pasunilor comunale pentru anul 2016 (1,5 MiB, 235 hits)

  HOTARAREA NR. 20/2016 - privind stabilirea normativelor proprii ale consumului lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea unitatii administrativ teritoriale a comunei Chirpar (627,9 KiB, 180 hits)

  HOTARAREA NR. 21/2016 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor suprafete de teren extravilan (3,1 MiB, 289 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.04.2016

  HOTARAREA NR. 22/2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (321,1 KiB, 283 hits)

  HOTARAREA NR.23/2016-privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase valorificate in anul 2016 si administrat de OS Agnita (713,2 KiB, 213 hits)

  HOTARAREA NR.24/2016-privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2016-2017 (479,6 KiB, 176 hits)

  HOTARAREA NR. 25/2016 - privind aprobarea cuantumului orar al compensatiei in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii de catre membrii SVSU al comunei Chirpar (524,4 KiB, 270 hits)

  HOTARAREA NR. 26/2016 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul I 2016 (487,5 KiB, 186 hits)

  HOTARAREA NR. 27/2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2016 (1,5 MiB, 183 hits)

                                      HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 25.05.2016

  HOTARAREA NR. 28/2016 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica (415,6 KiB, 187 hits)

  HOTARAREA NR. 29/2016 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (504,3 KiB, 192 hits)

  HOTARAREA NR. 30/2016 - privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in comuna Chirpar (9,1 MiB, 284 hits)

                                           HOTARARILE

adoptate in sedinta „de constituire” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.06.2016

  HOTARAREA NR. 31/1 /2016 - privind alegerea comisiei de validare (381,5 KiB, 190 hits)

  HOTARAREA NR. 32/2 /2016 - privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 (469,6 KiB, 175 hits)

  HOTARAREA NR. 33/3 /2016 - privind constituirea Consiliului Local al Comunei Chirpar (443,9 KiB, 192 hits)

  HOTARAREA NR. 34/4 /2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (363,2 KiB, 182 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.06.2016

  HOTARAREA NR. 35/5 /2016 - privind alegerea viceprimarului comunei Chirpar (352,6 KiB, 184 hits)

  HOTARAREA NR. 36/6 /2016 - privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (495,1 KiB, 182 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 29.06.2016

  HOTARAREA NR. 37 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2016 (3,2 MiB, 200 hits)

  HOTARAREA NR. 38 /2016 - privind aprobarea incherierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2417_23.05.2014 (814,7 KiB, 182 hits)

  HOTARAREA NR. 39 /2016 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren aflat in extravilan (423,1 KiB, 197 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 07.07.2016

  HOTARAREA NR. 40 /2016 - privind desemnarea noului reprezentant in raport cu AFIR pentru implementarea proiectului Alimentre cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (564,8 KiB, 201 hits)

  HOTARAREA NR. 41 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar sa a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (428,6 KiB, 178 hits)

  HOTARAREA NR. 42 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2016 (2,0 MiB, 212 hits)

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 26.08.2016

  HOTARAREA NR. 43 /2016 - privind desemnarea reprezentantului CL Chirpar in Adunarea Generala a ADI Apa Tarnavei Mari (511,1 KiB, 182 hits)

  HOTARAREA NR. 44 /2016 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractulu de inchiriere nr. 2417_23.05.2014 (792,6 KiB, 195 hits)

  HOTARAREA NR. 45 /2016 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (1,6 MiB, 192 hits)

  HOTARAREA NR. 46 /2016 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Caminului Cultural al comunei Chirpar (2,9 MiB, 285 hits)

  HOTARAREA NR. 47 /2016 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (7,7 MiB, 211 hits)

  HOTARAREA NR. 48 /2016 - privind identificarea sectorului cadastral pentru realizarea lucrarilor sistematice de cadastru in anul 2016 (418,9 KiB, 201 hits)

  HOTARAREA NR. 49 /2016 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul II 2016 (483,0 KiB, 185 hits)

  HOTARAREA NR. 50 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim III 2016 (3,2 MiB, 188 hits)

  HOTARAREA NR. 51 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar in vederea inregistrarii contractului de distributie electrica (379,7 KiB, 184 hits)

                                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 19.10.2016

  HOTARAREA NR. 52 /2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (319,3 KiB, 187 hits)

  HOTARAREA NR. 53 /2016 - privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Stanulet Chirion (416,2 KiB, 181 hits)

  HOTARAREA NR. 54 /2016 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Milasan Simion Sorin (433,0 KiB, 173 hits)

  HOTARAREA NR. 55 /2016 - privind modificarea si completarea HCL 33_3_2016 privind constituirea CL al comunei Chirpar (462,2 KiB, 202 hits)

  HOTARAREA NR. 56 /2016 - privind modificarea HCL 36_5_2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (464,5 KiB, 187 hits)

  HOTARAREA NR. 57 /2016 - privind scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii a doi tauri bubalini (525,6 KiB, 204 hits)

  HOTARAREA NR. 58 /2016 - privind scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii a imobilului teren apartinand domeniului privat (543,2 KiB, 198 hits)

  HOTARAREA NR. 59 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim IV 2016 (3,3 MiB, 186 hits)

  HOTARAREA NR. 60 /2016 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe trimestrul III 2016 (481,2 KiB, 195 hits)

  HOTARAREA NR. 61 /2016 - privind organizarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali (846,1 KiB, 295 hits)

  HOTARAREA NR. 62 /2016 - privind numirea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantului CL Chirpar ca membru al Consiliului de administratie al Scolii gimnaziale Chirpar (421,6 KiB, 170 hits)

  HOTARAREA NR. 63 /2016 - privind mandatarea dl Feldeoiu Eugen in clitate de primar al comunei Chirpar ca reprezentant in Adunarea Generala a ADI Eco Valea Hartibaciului Agnita (393,3 KiB, 185 hits)

  HOTARAREA NR. 64 /2016 - privind aprobarea volumului de masa Lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia aferente anului 2017 (810,2 KiB, 212 hits)

  HOTARAREA NR. 65 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (424,4 KiB, 182 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 18.11.2016

  HOTARAREA NR. 66 /2016 - privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acestuia aferent anului 2017 pentru OS Arpas (814,8 KiB, 189 hits)

  HOTARAREA NR. 67 /2016 - privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati sportive nonprofit Agenta Sportiva (538,3 KiB, 177 hits)

  HOTARAREA NR. 68 /2016 - privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordari suventiilor de la bugetul local (572,8 KiB, 180 hits)

  HOTARAREA NR. 69 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (423,7 KiB, 189 hits)

  HOTARAREA NR. 70 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2016 (1,3 MiB, 227 hits)

  HOTARAREA NR. 71 /2016 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi inla Scoala gimnaziala Chirpar (505,6 KiB, 188 hits)

                                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 14.12.2016

  HOTARAREA NR. 72 /2016 - privind aprobarea Conditiilor Specifice comunei Chirpar in aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apa (889,8 KiB, 192 hits)

  HOTARAREA NR. 73 /2016 - privind aprobarea Conditiilor Specifice comunei Chirpar in aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de canalizare (3,7 MiB, 192 hits)

  HOTARAREA NR. 74 /2016 - privind aprobarea unui caz social in comuna Chirpar si a racordari acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (402,6 KiB, 199 hits)

  HOTARAREA NR. 75 /2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2016 (3,4 MiB, 206 hits)

  HOTARAREA NR. 76 /2016 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (12,2 MiB, 206 hits)