Hotarari 2017

                                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.02.2017

  HOTARAREA NR. 1/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta (318,0 KiB, 139 hits)

  HOTARAREA NR. 2/2017 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor (450,9 KiB, 250 hits)

  HOTARAREA NR. 3/2017 - pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pasunile Comunei Chirpar (525,6 KiB, 157 hits)

  HOTARAREA NR. 4/2017 - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2017 (1,4 MiB, 137 hits)

  HOTARAREA NR. 5/2017 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (501,8 KiB, 134 hits)

  HOTARAREA NR. 6/2017 - privind probarea bugetului de venituri si cheltuieli, realizat in anul 2016 si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al administratorului fondului forestier (2,1 MiB, 151 hits)

  HOTARAREA NR. 7/2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trim IV 2016 (2,3 MiB, 144 hits)

  HOTARAREA NR. 8/2017 - privind aprobarea unei conventii de colaborare, in vederea furnizarii de servicii sociale in comunitate (2,4 MiB, 148 hits)

                                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 14.03.2017

  HOTARAREA NR. 9 - privind aprobarea incheieri unui Contract de colaborare CJ Alba, ADI SALURIS si ADI Eco Sibiu (5,4 MiB, 149 hits)

  HOTARAREA NR. 10/2017 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Chirpar pentru perioada 2017 - 2022 (5,9 MiB, 146 hits)

  HOTARAREA NR. 11/2017 - privind aprobarea bugetului pentru anul 2017 (461,7 KiB, 138 hits)

  HOTARAREA NR. 12/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizre strazi in localitatea Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu" (859,7 KiB, 144 hits)

  HOTARAREA NR. 13/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Extindere reabilitare si modernizre Gradinita in loc. Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu" (834,6 KiB, 162 hits)

  HOTARAREA NR. 14/2017 -privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DC 38 Chirpar Veseud" (1,1 MiB, 162 hits)

  HOTARAREA NR. 15/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Pod nou peste paraul Veseud pe DC 38 Chirpar Veseud"" (1,1 MiB, 162 hits)

  HOTARAREA NR. 16/2017 -privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizre cladire Dispensar Chirpar" (1,1 MiB, 148 hits)

  HOTARAREA NR. 17/2017 - privind acordarea unui mandat special Primarului Comuei Chirpar de a vota "pentru"acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea in consecinta a Actului Constitutiv (425,8 KiB, 145 hits)

  HOTARAREA NR. 18/2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (576,8 KiB, 132 hits)

 

 

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 28.04.2017

  HOTARAREA NR. 19/2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (810,0 KiB, 135 hits)

  HOTARAREA NR. 20/2017 - privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 101542 Chirpar (415,2 KiB, 132 hits)

  HOTARAREA NR. 21/2017 - privind aprobarea actului aditional nr. 1/2017 la Contractul de comodat dintre Comuna Chirpar si IPJ Sibiu (949,3 KiB, 246 hits)

  HOTARAREA NR. 22/2017 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu stigare a unor suprafete de teren extravilan, din rezerva (1,4 MiB, 139 hits)

  HOTARAREA NR. 23/2017 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu stigare a unor suprafete de teren din izlasul comunal, inscris in CF 101537 (5,0 MiB, 199 hits)

  HOTARAREA NR. 24/2017 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim II anul 2017 (2,0 MiB, 146 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.05.2017

  HOTARAREA NR. 25/2017 - privind alegerea presdintelui de sedinta (310,3 KiB, 134 hits)

  HOTARAREA NR. 26/2017 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (1,6 MiB, 126 hits)

  HOTARAREA NR. 27/2017 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (459,8 KiB, 140 hits)

  HOTARAREA NR. 28/2017 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim II 2017 (2,6 MiB, 134 hits)

  HOTARAREA NR. 29/2017 - privind stabilirea coantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala Gimnaziala Chirpar (483,1 KiB, 146 hits)

  HOTARAREA NR. 30/2017 - privind luarea unor masuri pentru gestionarea Proiectului finantat prin intermediul Contractului de finantare nr. C0720AN00031573400679/ 25.11.2016 din fonduri FEADR (525,1 KiB, 230 hits)

  HOTARAREA NR. 31/2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (506,6 KiB, 137 hits)

  HOTARAREA NR. 32/2017 - privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trim I 2017 (472,3 KiB, 148 hits)

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 21.06.2017

  HOTARAREA NR. 33/2017 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie a energiei electricea (406,2 KiB, 150 hits)

  HOTARAREA NR. 34 - privind aprobarea participarii comunei Chirpar in calitate de asociat-membru fondator, la asocierea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Cibinium" (490,1 KiB, 144 hits)

  HOTARAREA NR. 35/2017 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varsnice -ingrijiri persoane la domiciliu- (3,5 MiB, 191 hits)

  HOTARAREA NR. 36/2017 - privind rectificarea Bugetului local al comunei Chirpar pe trim II 2017 (2,5 MiB, 208 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.07.2017

  HOTARAREA NR.37/2017 - privind aprobarea participarii comunei Chirpar la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national - Programul Rabla 2017 (1.011,6 KiB, 150 hits)

  HOTARAREA NR.38/2017 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren (591,9 KiB, 147 hits)

  HOTARAREA NR.39/2017 - privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Chirpar (562,1 KiB, 165 hits)

  HOTARAREA NR.40/2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul II 2017 (697,1 KiB, 167 hits)

  HOTARAREA NR.41/2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (703,5 KiB, 201 hits)

  HOTARAREA NR.42/2017 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2017 (734,4 KiB, 163 hits)

  HOTARAREA NR.43/2017 - privind aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar incepand cu 01.07.2017 (963,0 KiB, 289 hits)

                                       HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.08.2017

  HOTARAREA NR.44/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta (451,3 KiB, 189 hits)

  HOTARAREA NR.45/2017 - privind atribuirea in folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor, a unui teren extravilan apartinand domeniului privat al comunei, catre Arhiep.Ortodoxa Rom.Sibiu (935,5 KiB, 145 hits)

  HOTARAREA NR.46/2017 - privind aprobarea unor cazuri sociale din comuna Chirpar in vederea racordarii la reteaua stradala si a incheierii contractelor de distributie electrica (649,7 KiB, 160 hits)

                                   HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.08.2017

  HOTARAREA NR.47/2017-privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (301,2 KiB, 127 hits)

  HOTARAREA NR.48/2017-privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social "Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice" (411,2 KiB, 121 hits)

                                 HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.09.2017

  HOTARAREA NR.49/2017-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (331,2 KiB, 119 hits)

  HOTARAREA NR.50/2017-privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2017 (381,2 KiB, 122 hits)

  HOTARAREA NR.51/2017-privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2017-2018 (361,2 KiB, 118 hits)

                              HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.10.2017

  HOTARAREA NR.52/2017-pentru modificarea HCL 64/2016 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta al masei lemnoase (371,2 KiB, 124 hits)

  HOTARAREA NR.53/2017-privind desemnarea reprezentantului Comunei Chirpar in raportul cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Valea Hartibaciului" (341,2 KiB, 116 hits)

  HOTARAREA NR.54/2017-privind acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil din comuna Chirpar, satul Veseud, nr.19, identificat cu CF nr. 100729 (361,2 KiB, 129 hits)

  HOTARAREA NR.55/2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (371,2 KiB, 132 hits)

  HOTARAREA NR.56/2017-privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o firma specializata pt asig. serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor publice si private (361,2 KiB, 131 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.11.2017

  HOTARAREA NR.57/2017- privind alegerea presedintelui de sedinta (251,2 KiB, 52 hits)

  HOTARAREA NR.58/2017-privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta si a tipului de licitatii pentru masa lemnoasa 2018 (821,8 KiB, 44 hits)

  HOTARAREA NR.59/2017-privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta si a tipului de licitatii, aferente 2018 Ocolul Arpas (741,8 KiB, 37 hits)

  HOTARAREA NR.60/2017- privind aprobarea incheierii unui act aditional la ctr. de administrare nr.470/1351/10516/270 din 14.02.2014 incheiat cu Directia Silvica Sibiu, Ocolul Agnita si Ocolul Arpas (341,2 KiB, 52 hits)

  HOTARAREA NR.61/2017- privind aprobarea modelului de invitatie si declaratie necesare pentru inscrierea datelor in registru agricol (401,2 KiB, 34 hits)

  HOTARAREA NR.62/2017-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare cladire Dispensar Chirpar" (411,2 KiB, 35 hits)

  HOTARAREA NR.63/2017-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere,reabilitare si modernizare Gradinita in sat Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu (421,2 KiB, 40 hits)

  HOTARAREA NR.64/2017-privind acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil din comuna Chirpar, satul Veseud, nr.28, identificat cu CF nr.101099 (361,2 KiB, 43 hits)

  HOTARAREA NR.65/2017-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 (2,5 MiB, 46 hits)

  HOTARAREA NR.66/2017-privind rectificarea Bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (381,2 KiB, 33 hits)

  HOTARAREA NR.67/2017-privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala Gimnaziala Chirpar (381,2 KiB, 37 hits)

  HOTARAREA NR.68/2017-privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (321,2 KiB, 35 hits)

  HOTARAREA NR.69/2017-privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul III 2017 (361,2 KiB, 35 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 05.12.2017

  HOTARAREA NR.70/2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (381,2 KiB, 40 hits)

  HOTARAREA NR.71/2017-privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr.926/07.03.2013 incheiat cu Asociatia Crescatorilor de Taurine Chirpar (331,2 KiB, 46 hits)

                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 22.12.2017

  HOTARAREA NR.72/2017-privind desemnarea reprezentantului comunei Chirpar in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Eco Valea Hartibaciului SA (391,2 KiB, 57 hits)

  HOTARAREA NR.73/2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (381,2 KiB, 35 hits)

  HOTARAREA NR.74/2017-privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar, incepand cu 01.01.2018 (541,2 KiB, 40 hits)