Persoane Responsabile cu Legea 544/2001

Responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaliile de interes public: Preda Hajnal-Adina, inspector de specialitate.

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare
                                        publica direcata

Legea nr.544 din 1O octombrie 2001 privind liberul acces la informaliile de interes public
Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001

 

  Raport evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2017 (1,1 MiB, 57 hits)

  Raport privind accesul la informatiile de ineters public in anul 2016 (1,1 MiB, 205 hits)

  Raport privind transparenta decizionala pe anul 2016 (211,2 KiB, 182 hits)

  Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 avind ca obiect liberul acces la informatiile de interes public -Anul 2015- (264,5 KiB, 440 hits)

 

  Raport anual privind transparenta decizionala conform Legii 52/2003 -Anul 2015- (234,2 KiB, 415 hits)