Persoane Responsabile cu Legea 544/2001

Responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaliile de interes public: Rus Rodica Niculina, secretar comuna.

                    Acte normative care reglementeaza activitatea de informare
                                        publica direcata

Legea nr.544 din 1O octombrie 2001 privind liberul acces la informaliile de interes public
Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001

 

  Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 avind ca obiect liberul acces la informatiile de interes public -Anul 2015- (264,5 KiB, 230 hits)

 

  Raport anual privind transparenta decizionala conform Legii 52/2003 -Anul 2015- (234,2 KiB, 205 hits)