Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

  HOTARAREA NR.48/2017-privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social "Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice" (2,5 MiB, 200 hits)

  DISPOZITIA NR.223/2017-privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interna la Compartimentul "Servicii sociale-Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice" (3,8 MiB, 191 hits)

  DISPOZITIA NR.207/2017-privind aprobarea Codului de etica si conduita al angajatilor precum si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale din compartimentul "Ingrijire la domiciliu" (1,8 MiB, 173 hits)

  DISPOZITIA NR.264/2017-privind aprobarea Ghidului beneficiarului la compartimentul "Servicii Sociale- Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice" (2,1 MiB, 183 hits)

  HOTARAREA NR.10/2017-privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Chirpar pentru perioada 2017-2022 (4,4 MiB, 243 hits)