Hotarari 2016

                                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.01.2016

  HOTARAREA NR. 1/2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (43,4 KiB, 313 hits)

  HOTARAREA NR. 2/2016 - privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015 (83,0 KiB, 281 hits)

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 02.02.2016

  HOTARAREA NR. 3/2016 - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2016 (261,1 KiB, 309 hits)

  HOTARAREA NR. 4/2016 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor (76,0 KiB, 295 hits)

  HOTARAREA NR. 5/2016 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (82,2 KiB, 269 hits)

  HOTARAREA NR. 6/2016 - privind aprobarea pretului de pornire a licitatiilor in vederea valorificarii masei lemnoase pe picior pentru partizile valorificate in anul 2016 si administrate de O.S. Agnita (129,8 KiB, 312 hits)

  HOTARAREA NR. 7/2016 - privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (229,3 KiB, 279 hits)

  HOTARAREA NR. 8/2016 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi "Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor" (713,6 KiB, 329 hits)

  HOTARAREA NR. 9/2016 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2015 (82,5 KiB, 299 hits)

  HOTARAREA NR. 10/2016 - privind aprobarea bugetului pe anul 2016 (77,9 KiB, 330 hits)

  HOTARAREA NR. 11/2016 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al Comunei Chirpar (80,3 KiB, 281 hits)

  Hotararea NR. 12/2016 - privind aprobarea ”Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubritate in Judetul Sibiu (701,1 KiB, 17 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 25.02.2016

  HOTARAREA NR. 13/2016 - privind aprobarea unor credite de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Chirpar (116,3 KiB, 287 hits)

  HOTARAREA NR. 14/2016 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (77,2 KiB, 308 hits)

  HOTARAREA NR. 15/2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul I 2016 (179,8 KiB, 402 hits)

  HOTARAREA NR. 16/2016 - privind modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate (104,6 KiB, 315 hits)

  HOTARAREA NR. 17/2016 - pentru modificarea anexei la HCL 73/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, capitolul VIII -taxe speciale, punctul 9 (92,8 KiB, 338 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.03.2016

  HOTARAREA NR. 18/2016 - privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Dispensarul uman Chirpar (1,6 MiB, 248 hits)

  HOTARAREA NR. 19/2016 - privind administrarea si exploatarea pasunilor comunale pentru anul 2016 (1,5 MiB, 248 hits)

  HOTARAREA NR. 20/2016 - privind stabilirea normativelor proprii ale consumului lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea unitatii administrativ teritoriale a comunei Chirpar (627,9 KiB, 195 hits)

  HOTARAREA NR. 21/2016 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor suprafete de teren extravilan (3,1 MiB, 321 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.04.2016

  HOTARAREA NR. 22/2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (321,1 KiB, 296 hits)

  HOTARAREA NR.23/2016-privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase valorificate in anul 2016 si administrat de OS Agnita (713,2 KiB, 229 hits)

  HOTARAREA NR.24/2016-privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2016-2017 (479,6 KiB, 191 hits)

  HOTARAREA NR. 25/2016 - privind aprobarea cuantumului orar al compensatiei in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii de catre membrii SVSU al comunei Chirpar (524,4 KiB, 301 hits)

  HOTARAREA NR. 26/2016 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul I 2016 (487,5 KiB, 198 hits)

  HOTARAREA NR. 27/2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2016 (1,5 MiB, 203 hits)

                                      HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 25.05.2016

  HOTARAREA NR. 28/2016 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica (415,6 KiB, 202 hits)

  HOTARAREA NR. 29/2016 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (504,3 KiB, 211 hits)

  HOTARAREA NR. 30/2016 - privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in comuna Chirpar (9,1 MiB, 323 hits)

                                           HOTARARILE

adoptate in sedinta „de constituire” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.06.2016

  HOTARAREA NR. 31/1 /2016 - privind alegerea comisiei de validare (381,5 KiB, 203 hits)

  HOTARAREA NR. 32/2 /2016 - privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 (469,6 KiB, 193 hits)

  HOTARAREA NR. 33/3 /2016 - privind constituirea Consiliului Local al Comunei Chirpar (443,9 KiB, 206 hits)

  HOTARAREA NR. 34/4 /2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (363,2 KiB, 197 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.06.2016

  HOTARAREA NR. 35/5 /2016 - privind alegerea viceprimarului comunei Chirpar (352,6 KiB, 199 hits)

  HOTARAREA NR. 36/6 /2016 - privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (495,1 KiB, 197 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 29.06.2016

  HOTARAREA NR. 37 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2016 (3,2 MiB, 220 hits)

  HOTARAREA NR. 38 /2016 - privind aprobarea incherierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2417_23.05.2014 (814,7 KiB, 195 hits)

  HOTARAREA NR. 39 /2016 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren aflat in extravilan (423,1 KiB, 213 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 07.07.2016

  HOTARAREA NR. 40 /2016 - privind desemnarea noului reprezentant in raport cu AFIR pentru implementarea proiectului Alimentre cu apa si canalizare in satele Chirpar si Sasaus (564,8 KiB, 221 hits)

  HOTARAREA NR. 41 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar sa a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (428,6 KiB, 190 hits)

  HOTARAREA NR. 42 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2016 (2,0 MiB, 232 hits)

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 26.08.2016

  HOTARAREA NR. 43 /2016 - privind desemnarea reprezentantului CL Chirpar in Adunarea Generala a ADI Apa Tarnavei Mari (511,1 KiB, 194 hits)

  HOTARAREA NR. 44 /2016 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractulu de inchiriere nr. 2417_23.05.2014 (792,6 KiB, 208 hits)

  HOTARAREA NR. 45 /2016 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (1,6 MiB, 211 hits)

  HOTARAREA NR. 46 /2016 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Caminului Cultural al comunei Chirpar (2,9 MiB, 332 hits)

  HOTARAREA NR. 47 /2016 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (7,7 MiB, 235 hits)

  HOTARAREA NR. 48 /2016 - privind identificarea sectorului cadastral pentru realizarea lucrarilor sistematice de cadastru in anul 2016 (418,9 KiB, 219 hits)

  HOTARAREA NR. 49 /2016 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul II 2016 (483,0 KiB, 197 hits)

  HOTARAREA NR. 50 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim III 2016 (3,2 MiB, 205 hits)

  HOTARAREA NR. 51 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar in vederea inregistrarii contractului de distributie electrica (379,7 KiB, 196 hits)

                                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 19.10.2016

  HOTARAREA NR. 52 /2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta (319,3 KiB, 200 hits)

  HOTARAREA NR. 53 /2016 - privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Stanulet Chirion (416,2 KiB, 192 hits)

  HOTARAREA NR. 54 /2016 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Milasan Simion Sorin (433,0 KiB, 185 hits)

  HOTARAREA NR. 55 /2016 - privind modificarea si completarea HCL 33_3_2016 privind constituirea CL al comunei Chirpar (462,2 KiB, 214 hits)

  HOTARAREA NR. 56 /2016 - privind modificarea HCL 36_5_2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (464,5 KiB, 200 hits)

  HOTARAREA NR. 57 /2016 - privind scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii a doi tauri bubalini (525,6 KiB, 219 hits)

  HOTARAREA NR. 58 /2016 - privind scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii a imobilului teren apartinand domeniului privat (543,2 KiB, 210 hits)

  HOTARAREA NR. 59 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim IV 2016 (3,3 MiB, 205 hits)

  HOTARAREA NR. 60 /2016 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe trimestrul III 2016 (481,2 KiB, 207 hits)

  HOTARAREA NR. 61 /2016 - privind organizarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali (846,1 KiB, 318 hits)

  HOTARAREA NR. 62 /2016 - privind numirea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantului CL Chirpar ca membru al Consiliului de administratie al Scolii gimnaziale Chirpar (421,6 KiB, 181 hits)

  HOTARAREA NR. 63 /2016 - privind mandatarea dl Feldeoiu Eugen in clitate de primar al comunei Chirpar ca reprezentant in Adunarea Generala a ADI Eco Valea Hartibaciului Agnita (393,3 KiB, 197 hits)

  HOTARAREA NR. 64 /2016 - privind aprobarea volumului de masa Lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia aferente anului 2017 (810,2 KiB, 227 hits)

  HOTARAREA NR. 65 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (424,4 KiB, 193 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 18.11.2016

  HOTARAREA NR. 66 /2016 - privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acestuia aferent anului 2017 pentru OS Arpas (814,8 KiB, 201 hits)

  HOTARAREA NR. 67 /2016 - privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati sportive nonprofit Agenta Sportiva (538,3 KiB, 190 hits)

  HOTARAREA NR. 68 /2016 - privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordari suventiilor de la bugetul local (572,8 KiB, 193 hits)

  HOTARAREA NR. 69 /2016 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (423,7 KiB, 202 hits)

  HOTARAREA NR. 70 /2016 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2016 (1,3 MiB, 242 hits)

  HOTARAREA NR. 71 /2016 - privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi inla Scoala gimnaziala Chirpar (505,6 KiB, 200 hits)

                                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 14.12.2016

  HOTARAREA NR. 72 /2016 - privind aprobarea Conditiilor Specifice comunei Chirpar in aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apa (889,8 KiB, 204 hits)

  HOTARAREA NR. 73 /2016 - privind aprobarea Conditiilor Specifice comunei Chirpar in aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de canalizare (3,7 MiB, 211 hits)

  HOTARAREA NR. 74 /2016 - privind aprobarea unui caz social in comuna Chirpar si a racordari acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (402,6 KiB, 217 hits)

  HOTARAREA NR. 75 /2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2016 (3,4 MiB, 222 hits)

  HOTARAREA NR. 76 /2016 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (12,2 MiB, 224 hits)

 

Chirpar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close