Hotarari 2017

                                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.02.2017

  HOTARAREA NR. 1/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta (318,0 KiB, 151 hits)

  HOTARAREA NR. 2/2017 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor (450,9 KiB, 274 hits)

  HOTARAREA NR. 3/2017 - pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pasunile Comunei Chirpar (525,6 KiB, 172 hits)

  HOTARAREA NR. 4/2017 - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2017 (1,4 MiB, 152 hits)

  HOTARAREA NR. 5/2017 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (501,8 KiB, 148 hits)

  HOTARAREA NR. 6/2017 - privind probarea bugetului de venituri si cheltuieli, realizat in anul 2016 si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al administratorului fondului forestier (2,1 MiB, 165 hits)

  HOTARAREA NR. 7/2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trim IV 2016 (2,3 MiB, 158 hits)

  HOTARAREA NR. 8/2017 - privind aprobarea unei conventii de colaborare, in vederea furnizarii de servicii sociale in comunitate (2,4 MiB, 164 hits)

                                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 14.03.2017

  HOTARAREA NR. 9 - privind aprobarea incheieri unui Contract de colaborare CJ Alba, ADI SALURIS si ADI Eco Sibiu (5,4 MiB, 173 hits)

  HOTARAREA NR. 10/2017 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Chirpar pentru perioada 2017 - 2022 (5,9 MiB, 164 hits)

  HOTARAREA NR. 11/2017 - privind aprobarea bugetului pentru anul 2017 (461,7 KiB, 152 hits)

  HOTARAREA NR. 12/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizre strazi in localitatea Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu" (859,7 KiB, 157 hits)

  HOTARAREA NR. 13/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Extindere reabilitare si modernizre Gradinita in loc. Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu" (834,6 KiB, 179 hits)

  HOTARAREA NR. 14/2017 -privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DC 38 Chirpar Veseud" (1,1 MiB, 178 hits)

  HOTARAREA NR. 15/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Pod nou peste paraul Veseud pe DC 38 Chirpar Veseud"" (1,1 MiB, 178 hits)

  HOTARAREA NR. 16/2017 -privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizre cladire Dispensar Chirpar" (1,1 MiB, 160 hits)

  HOTARAREA NR. 17/2017 - privind acordarea unui mandat special Primarului Comuei Chirpar de a vota "pentru"acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea in consecinta a Actului Constitutiv (425,8 KiB, 160 hits)

  HOTARAREA NR. 18/2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (576,8 KiB, 145 hits)

 

 

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 28.04.2017

  HOTARAREA NR. 19/2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (810,0 KiB, 149 hits)

  HOTARAREA NR. 20/2017 - privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 101542 Chirpar (415,2 KiB, 148 hits)

  HOTARAREA NR. 21/2017 - privind aprobarea actului aditional nr. 1/2017 la Contractul de comodat dintre Comuna Chirpar si IPJ Sibiu (949,3 KiB, 281 hits)

  HOTARAREA NR. 22/2017 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu stigare a unor suprafete de teren extravilan, din rezerva (1,4 MiB, 157 hits)

  HOTARAREA NR. 23/2017 - privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu stigare a unor suprafete de teren din izlasul comunal, inscris in CF 101537 (5,0 MiB, 237 hits)

  HOTARAREA NR. 24/2017 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim II anul 2017 (2,0 MiB, 160 hits)

                                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.05.2017

  HOTARAREA NR. 25/2017 - privind alegerea presdintelui de sedinta (310,3 KiB, 149 hits)

  HOTARAREA NR. 26/2017 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (1,6 MiB, 141 hits)

  HOTARAREA NR. 27/2017 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar (459,8 KiB, 155 hits)

  HOTARAREA NR. 28/2017 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trim II 2017 (2,6 MiB, 147 hits)

  HOTARAREA NR. 29/2017 - privind stabilirea coantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala Gimnaziala Chirpar (483,1 KiB, 161 hits)

  HOTARAREA NR. 30/2017 - privind luarea unor masuri pentru gestionarea Proiectului finantat prin intermediul Contractului de finantare nr. C0720AN00031573400679/ 25.11.2016 din fonduri FEADR (525,1 KiB, 242 hits)

  HOTARAREA NR. 31/2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (506,6 KiB, 151 hits)

  HOTARAREA NR. 32/2017 - privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trim I 2017 (472,3 KiB, 164 hits)

                                         HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 21.06.2017

  HOTARAREA NR. 33/2017 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie a energiei electricea (406,2 KiB, 164 hits)

  HOTARAREA NR. 34 - privind aprobarea participarii comunei Chirpar in calitate de asociat-membru fondator, la asocierea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Cibinium" (490,1 KiB, 161 hits)

  HOTARAREA NR. 35/2017 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varsnice -ingrijiri persoane la domiciliu- (3,5 MiB, 208 hits)

  HOTARAREA NR. 36/2017 - privind rectificarea Bugetului local al comunei Chirpar pe trim II 2017 (2,5 MiB, 229 hits)

                                        HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.07.2017

  HOTARAREA NR.37/2017 - privind aprobarea participarii comunei Chirpar la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national - Programul Rabla 2017 (1.011,6 KiB, 163 hits)

  HOTARAREA NR.38/2017 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren (591,9 KiB, 160 hits)

  HOTARAREA NR.39/2017 - privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Chirpar (562,1 KiB, 182 hits)

  HOTARAREA NR.40/2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul II 2017 (697,1 KiB, 186 hits)

  HOTARAREA NR.41/2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (703,5 KiB, 215 hits)

  HOTARAREA NR.42/2017 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2017 (734,4 KiB, 175 hits)

  HOTARAREA NR.43/2017 - privind aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar incepand cu 01.07.2017 (963,0 KiB, 334 hits)

                                       HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.08.2017

  HOTARAREA NR.44/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta (451,3 KiB, 202 hits)

  HOTARAREA NR.45/2017 - privind atribuirea in folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor, a unui teren extravilan apartinand domeniului privat al comunei, catre Arhiep.Ortodoxa Rom.Sibiu (935,5 KiB, 160 hits)

  HOTARAREA NR.46/2017 - privind aprobarea unor cazuri sociale din comuna Chirpar in vederea racordarii la reteaua stradala si a incheierii contractelor de distributie electrica (649,7 KiB, 175 hits)

                                   HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.08.2017

  HOTARAREA NR.47/2017-privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar (301,2 KiB, 141 hits)

  HOTARAREA NR.48/2017-privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social "Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice" (411,2 KiB, 133 hits)

                                 HOTARARILE

adoptate in sedinta „extraordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.09.2017

  HOTARAREA NR.49/2017-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chirpar (331,2 KiB, 131 hits)

  HOTARAREA NR.50/2017-privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2017 (381,2 KiB, 139 hits)

  HOTARAREA NR.51/2017-privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2017-2018 (361,2 KiB, 131 hits)

                              HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.10.2017

  HOTARAREA NR.52/2017-pentru modificarea HCL 64/2016 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta al masei lemnoase (371,2 KiB, 137 hits)

  HOTARAREA NR.53/2017-privind desemnarea reprezentantului Comunei Chirpar in raportul cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Valea Hartibaciului" (341,2 KiB, 129 hits)

  HOTARAREA NR.54/2017-privind acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil din comuna Chirpar, satul Veseud, nr.19, identificat cu CF nr. 100729 (361,2 KiB, 140 hits)

  HOTARAREA NR.55/2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (371,2 KiB, 144 hits)

  HOTARAREA NR.56/2017-privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o firma specializata pt asig. serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor publice si private (361,2 KiB, 146 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.11.2017

  HOTARAREA NR.57/2017- privind alegerea presedintelui de sedinta (251,2 KiB, 62 hits)

  HOTARAREA NR.58/2017-privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta si a tipului de licitatii pentru masa lemnoasa 2018 (821,8 KiB, 60 hits)

  HOTARAREA NR.59/2017-privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a modului de valorificare a acesteia, de stabilire a pretului de referinta si a tipului de licitatii, aferente 2018 Ocolul Arpas (741,8 KiB, 49 hits)

  HOTARAREA NR.60/2017- privind aprobarea incheierii unui act aditional la ctr. de administrare nr.470/1351/10516/270 din 14.02.2014 incheiat cu Directia Silvica Sibiu, Ocolul Agnita si Ocolul Arpas (341,2 KiB, 62 hits)

  HOTARAREA NR.61/2017- privind aprobarea modelului de invitatie si declaratie necesare pentru inscrierea datelor in registru agricol (401,2 KiB, 45 hits)

  HOTARAREA NR.62/2017-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare cladire Dispensar Chirpar" (411,2 KiB, 46 hits)

  HOTARAREA NR.63/2017-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere,reabilitare si modernizare Gradinita in sat Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu (421,2 KiB, 50 hits)

  HOTARAREA NR.64/2017-privind acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil din comuna Chirpar, satul Veseud, nr.28, identificat cu CF nr.101099 (361,2 KiB, 55 hits)

  HOTARAREA NR.65/2017-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 (2,5 MiB, 61 hits)

  HOTARAREA NR.66/2017-privind rectificarea Bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (381,2 KiB, 45 hits)

  HOTARAREA NR.67/2017-privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala Gimnaziala Chirpar (381,2 KiB, 50 hits)

  HOTARAREA NR.68/2017-privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (321,2 KiB, 45 hits)

  HOTARAREA NR.69/2017-privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul III 2017 (361,2 KiB, 47 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 05.12.2017

  HOTARAREA NR.70/2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (381,2 KiB, 51 hits)

  HOTARAREA NR.71/2017-privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr.926/07.03.2013 incheiat cu Asociatia Crescatorilor de Taurine Chirpar (331,2 KiB, 56 hits)

                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 22.12.2017

  HOTARAREA NR.72/2017-privind desemnarea reprezentantului comunei Chirpar in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Eco Valea Hartibaciului SA (391,2 KiB, 68 hits)

  HOTARAREA NR.73/2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2017 (381,2 KiB, 46 hits)

  HOTARAREA NR.74/2017-privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Chirpar, incepand cu 01.01.2018 (541,2 KiB, 51 hits)

 

Chirpar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close