Hotarari 2018

                                    HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 09.01.2018

  HOTARAREA NR.1/2018-privind utilizarea excedentului reportat la anul precedent (381,2 KiB, 66 hits)

  HOTARAREA NR.2/2018-privind mandatarea primarului comunei Chirpar ca reprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asoc. de Dezv. Interco. "ECO" Sibiu sa voteze impotriva majorarii de tarif (401,2 KiB, 67 hits)

  HOTARAREA NR.3/2018-privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2018 (351,2 KiB, 61 hits)

                                   HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 08.02.2018

  HOTARAREA NR.4/2018-privind alegerea unui presedinte de sedinta (251,2 KiB, 62 hits)

  HOTARAREA NR.5/2018-privind aprobarea unui Act Aditional la Contractul de administrare privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor (401,2 KiB, 63 hits)

  HOTARAREA NR.6/2018-privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar (371,2 KiB, 77 hits)

  HOTARAREA NR.7/2018-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , realizat pentru anul 2017 si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 (401,2 KiB, 65 hits)

  HOTARAREA NR.8/2018-privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui lot de 2 ha teren extravilan, izlaz comunal, inscris in CF 101537 (421,2 KiB, 66 hits)

  HOTARAREA NR.9/2018-privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor suprafete de teren extravilan (411,2 KiB, 59 hits)

  HOTARAREA NR.10/2018-privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2017 (361,2 KiB, 58 hits)

  HOTARAREA NR.11/2018-privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 (351,2 KiB, 61 hits)

  HOTARAREA NR.12/2018-privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Chirpar (611,8 KiB, 66 hits)

                                  HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 21.03.2018

  HOTARAREA NR.13/2018-privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare unor suprafete de teren extravilan, din rezerva (331,2 KiB, 63 hits)

  HOTARAREA NR.14/2018-privind transmiterea in folosinta gratuita catre SNTGN Transgaz SA Medias, a unor terenuri apartinand domeniului public si privat al UAT Chirpar (401,2 KiB, 59 hits)

  HOTARAREA NR.15/2018-privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor suprafete de teren extravilan din rezerva (431,2 KiB, 64 hits)

  HOTARAREA NR.16/2018-privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Chirpar pentru anul scolar 2018-2019 (371,2 KiB, 76 hits)

  HOTARAREA NR.17/2018-privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru anul 2017 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (401,2 KiB, 65 hits)

  HOTARAREA NR.18/2018-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul I 2018 (401,2 KiB, 58 hits)

  HOTARAREA NR.19/2018-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare cladire Dispensar Chirpar" (411,2 KiB, 71 hits)

  HOTARAREA NR.20/2018-privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Extindere, reabilitare si modernizare Gradinita in sat Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu" (431,2 KiB, 62 hits)

                                HOTARARILE

adoptate in sedinta  „extraordinara” a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 27.04.2018

  HOTARAREA NR.21/2018-privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Dispensar uman Chirpar (351,2 KiB, 58 hits)

  HOTARAREA NR.22/2018-privind rectificarea bugetului local al comunei CHirpar pe trimestrul II 2018 (381,2 KiB, 61 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 30.05.2018

  HOTARAREA NR.23/2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (251,2 KiB, 64 hits)

  HOTARAREA NR.24/2018-privind stabilirea cuantumului burselor scolare pentru elevii inscrisi la Scoala Gimnaziala Chirpar (381,2 KiB, 63 hits)

  HOTARAREA NR.25/2018-privind scoaterea la licitatie publica cu strigare in vederea vanzarii imobilului apartinand domeniului privat al comunei Chirpar, situat in comuna Chirpar, satul Veseud, nr.19 (371,2 KiB, 65 hits)

  HOTARAREA NR.26/2018-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2018 (381,2 KiB, 60 hits)

                           HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 26.06.2018

  HOTARAREA NR.27/2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (251,2 KiB, 50 hits)

  HOTARAREA NR.28/2018-privind radierea dreptului de administrare operativa inscris in Cartea Funciara, asupra imobilului din CF 101177, nr. top 349 si 350 (371,2 KiB, 57 hits)

  HOTARAREA NR.29/2018-privind identificarea sectoarelor cadastrale pentru realizarea lucrarilor sistematice de cadastru in anii 2018/2019 (331,2 KiB, 50 hits)

  HOTARAREA NR.30/2018-privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2018 (371,2 KiB, 53 hits)

  HOTARAREA NR.31/2018-privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren (341,2 KiB, 53 hits)

                          HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 24.08.2018

  Hotararea NR. 32/2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta (375,4 KiB, 19 hits)

  Hotararea NR. 33/2018 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap (3,0 MiB, 19 hits)

  Hotararea NR. 34/2018 - privind modificarea anexei la HCL 65/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, cap VIII - Taxe speciale punctul 1 (546,5 KiB, 24 hits)

  Hotararea NR. 35/2018 - privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Chirpar, de a vota in Adunarea Generala a ADI Apa Tarnavei Mari (1,5 MiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 36/2018 - privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Chirpar, de a vota pentru aprobarea nivelul preturilor si tarifelor in Adunarea Generala a ADI Apa Tarnavei Mari (998,4 KiB, 16 hits)

  Hotararea NR. 37/2018 - privind aprobarea raportului de evaluare si vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor utilaje aflate in proprietatea privata a comunei Chirpar (533,2 KiB, 20 hits)

  Hotararea NR. 38/2018 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe trimestrul II anul 2018 (590,0 KiB, 18 hits)

  Hotararea NR. 39/2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2018 (3,1 MiB, 20 hits)

  Hotararea NR. 40/2018 - privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Chirpar in Asociatia "Valea Hartibaciului" (611,2 KiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 41/2018 - privind aprobarea Rugalamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul ap de specialitate a Primarului (2,0 MiB, 23 hits)

                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 26.09.2018

  Hotararea NR. 42/2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul III 2018 (2,6 MiB, 20 hits)

                            HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 12.10.2018

  Hotararea NR. 43/2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta (379,8 KiB, 20 hits)

  Hotararea NR. 44/2018 - privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiilor de urbanism "PUG al Comunei Chirpar" si "Regulamentul local de urbanism" (581,9 KiB, 16 hits)

  Hotararea NR.45/2018 - privind acordul de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren (552,9 KiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 46/2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2018 (2,2 MiB, 20 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 31.10.2018

  Hotararea NR. 47/2018 - privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a mod de val al acesteia, de stabilire a pretului de ref al masei lemnoase,si al tip de licitatii af an 2019 ptr OS Agnita (1,3 MiB, 19 hits)

  Hotararea NR. 48/2018 - privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 101529 Chirpar (505,5 KiB, 21 hits)

                              HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 23.11.2018

  Hotararea NR. 49/2018 - privind stabilirea coantumului pentru bursele scolare pentru elevii inscrisi la Scoala gimnaziala Chirpar (608,5 KiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 50/2018 - privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a mod de val al acesteia, de stabilire a pretului de ref al masei lemnoase,si al tip de licitatii af an 2019 ptr OS Arpas (1,7 MiB, 20 hits)

  Hotararea NR.51/2018-privind mandatarea primarului comunei Chirpar ca reprezentant al comunei Chirpar in AG a ADI Eco Sibiu sa voteze pentru aprobarea Regulamentului serv. de salub in jud. Sibiu (956,6 KiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 52/2018 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe trimestrul III 2018 (592,8 KiB, 21 hits)

  Hotararea NR. 53/2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2018 (3,1 MiB, 22 hits)

                             HOTARARILE

adoptate in sedinta „ordinara”a Consiliului Local al Comunei Chirpar

 din data de 13.12.2018

  Hotararea NR. 54/2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 (7,9 MiB, 76 hits)

  Hotararea NR. 55/2018 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (277,3 KiB, 21 hits)

  Hotararea NR. 56/2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Chirpar pe trimestrul IV 2018 (2,8 MiB, 20 hits)

  Hotararea NR. 57/2018 - privind acordarea unui mandat special primarului Comunei Chirpar, de a vota ”pentru”modif conform avizelor ANRSC a act ad la cont de delegare a gestiuni a ADI Apa Tarnavei Mari (1.020,9 KiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 58/2018 - privind aprobarea radierii unor pozitii din inventarul privat al comunei Chirpar, insusit prin HCL 29/2001 privind bunurile care apartin domeniului privat al comunei Chirpar (514,0 KiB, 22 hits)

  Hotararea NR. 59/2018 - privind aprobarea unui caz social din comuna Chirpar si a racordarii acestuia la reteaua de distributie electrica stradala (276,9 KiB, 22 hits)

 

Chirpar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close